مدیر گروه : دکتر زویا طاهر گورابی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: z.tahergorabi@yahoo.com
داخلی : 1526

 
نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع استخدام مرتبه علمی محل خدمت پست الکترونیک شماره تلفن  

دکتر بهزاد مصباح زاده

دکتری تخصصی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پیراپزشکی

Mesbah_b47@bums.ac.ir

1618

دکتر محسن فوادالدینی

 دکتری تخصصی  هیأت علمی  دانشیار

دانشکده پرستاری

 foadmohsen@yahoo.com  1586

دکتر زویا طاهر گورابی

دکتری تخصصی

هیأت علمی

استاد

دانشکده پزشکی

z.tahergorabi@yahoo.com

1526

زهرا قیروانی

کارشناسی ارشد

هیأت علمی

مربی

دانشکده پزشکی

ghiravani@bums.ac.ir

1531
 دکتر خدیجه فرخ فال  دکتری تخصصی  هیات علمی  دانشیار  دانشکده پزشکی  k.farrokhfall@yahoo.com 1566
 
تاریخچه گروه :
     گروه فیزیولوژی در سال 1394 از گروه فارماکولوژی تفکیک و بصورت مستقل تعریف گردید. این گروه درحال حاضر دارای 5 عضو هیات علمی تمام وقت شامل یک استاد، دو دانشیار، یک استادیار و یک مربی می باشد. همچنین این گروه دارای یک آزمایشگاه آموزشی و امکاناتی چون تجهیزات مرتبط با  فیزیولوژی خون، اسپیرومتری، مانیتورینگ قلب، فشار خون، رفلکسهای عصبی ، ونتیلاتور، کیموگراف، سیستم پاورلب آموزشی میباشد. از سوی دیگر  چند واحد تحقیقاتی مستقر در جنب مرکز طب تجربی  همچون سیستم بیهوشی استنشاقی ، دو عدد پاورلب تحقیاتی شامل سیستمهای ثبت فشار خون دمی، فشار شریانی، برون ده قلب، جریان خون عروقی و سیستم ثبت انقباضات ایزومتریک عضلات صاف، استریوتاکس و استریومیکروسکوپ، حمام بافتی و  پمپ انفوزیون و .... همکاری با مرکز مطالعات خواب از توانمندیهای پژوهشی این گروه میباشد.بدنبال بازدید هیات محترم بورد فیزیولوژی وزرات متبوع در مهرماه  1396 و تایید قابلیتهای پذیرش دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی موضوع درخواست این دوره همچنان تحت پیگیری میباشد.