مدیر گروه : دکتر زهرا کیانی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: z.kiani@bums.ac.ir
داخلی : 1920

 
نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی نوع استخدام مرتبه علمی محل خدمت پست الکترونیک شماره تلفن داخلی  

دکتر زهرا کیانی

دکتری تخصصی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پزشکی

z.kiani@bums.ac.ir

1920

دکتر محمدرضا عابدینی

 دکتری تخصصی  هیأت علمی  دانشیار

دانشکده پزشکی

mohrabe@yahoo.com  1510

دکتر یحیی حنفی بجد

دکتری تخصصی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پزشکی

my_hanafi_bojd@yahoo.com

 

1513

دکتر کبری ناصری

دکتری تخصصی

هیأت علمی

استادیار

دانشکده پزشکی

naserik@bums.ac.ir

5701
 دکتر راضیه آوان  دکتری تخصصی  هیأت علمی  استادیار  دانشکده پزشکی

avanr91@gmail.com

1919
 
تاریخچه و اهداف گروه :
 
گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی با تفکیک از گروه فیزیولوژی-فارماکولوژی در سال 1394بصورت مستقل تعریف گردید. این گروه درحال حاضر دارای 5 عضو هیات علمی تمام وقت شامل 1 دانشیار و 4 استادیار است. گروه فارماکولوژی وظیفه برنامه ریزی و آموزش دروس داروشناسی رشته های مختلف دانشگاه در سطح استان را برعهده دارد.
 
مطابق رسالت گروه که کلیه اعضا به آن پایبند هستند هدف کلیه اعضا ایجاد با کیفیت ترین آموزش فارماکولوژی پزشکی برای دانشجویان علوم پزشکی استان؛ طراحی و اجرای پژوهش های ارزشمند؛ مشارکت و هم فکری با سایر گروه های دانشگاه در زمینه های آموزشی- پژوهشی و مشارکت در آموزش مداوم برای حفظ بنیه علمی دانش آموختگان رشته های مرتبط می باشد. در این مسیر همواره حفظ ارزش های اصیل انسانی و آکادمیک شامل ارزش های دینی و انسانی، رعایت اخلاق حرفه ای و احترام به دانشجویان و همکاران را سرلوحه خویش قرار داده است.
 
پیشکسوتان گروه که همواره اخلاق و منش آنان مثال زدنی است سرکارخانم دکتر نصیری، جناب آقای دکتر فرخی وجناب آقای دکتر حسن پورفرد می باشند.