مدیر گروه : دکتر مهدی اسلامی

مرتبه علمی:  استادیار (MD, Ph.D)

پست الکترونیک: eslami.m@bums.ac.ir

شماره تلفن داخلی : 1585

شماره تلفن مستقیم: 32381585

تاریخچه گروه :

    دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ابتدا در سال 1366 با اخذ رشته پزشکی با گرفتن 35 دانشجو از زیرمجموعه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد شروع به فعالیت نمود.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اسفند ماه سال 84 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته طب سنتی ایران را مصوب کرد و پذیرش دانشجو از سال 86 با رقابت 400 داوطلب آغاز شد. با دانش آموختگی دانشجویان فوق، امکان برخورداری دانشگاه های علوم پزشکی از خدمات آنان تسریع شد.

برای اولین بار در کشور، در قالب برنامه بسته های تحول آموزشی(پزشکی پاسخگو و عدالت محور) طب سنتی ایرانی به صورت درس، برای دانشجویان پزشکی به مدت دو هفته در کارآموزی بهداشت از سال 1395 برای آنان آغاز گردید. همچنین اولین سلامتکده طب ایرانی با عنوان سلامتکده طب ایرانی حکمت شرق در شهریور 1395 با همکاری دو تن از دستیاران این رشته آغاز به فعالیت نمود.

در اردیبهشت 1398 تاسیس گروه آموزشی طب ایرانی در دانشکده پرستاری و مامایی به تصویب شورای دانشگاه رسید. در آبان همان سال با موافقت شورای دانشگاه، گروه آموزشی به دانشکده پزشکی ملحق گردید و مجوز ارتقاء به دانشکده طب سنتی را نیز از شورای دانشگاه دریافت نمود. در حال حاضر (آبان 1400)گروه آموزشی با حضور سه عضو هیات علمی فعالیت می نماید.

 خرداد 1400 نیز مجوز پذیرش سه دانشجو بطور مستقل از وزارت متبوع صادر و اولین دانشجوی دوره دکترای تخصصی از مهر 1400 پذیرش گردید.