دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
فراخوان طرح های تحقیقاتی
 
فراخوان دوم اولویت های تحقیقاتی کووید19کشور /Dorsapax/userfiles/Sub60/covid2.pdf
 
فراخوان طرح های تحقیقاتی صیانت از جمعیت /Dorsapax/userfiles/Sub60/79.doc
منبع:
دانشکده پزشکی
تعداد بازدید:
301
تاریخ:
1400/05/10
Powered by DorsaPortal