پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 48 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان شغل: مسئول بايگاني
نام: زهرا
نام خانوادگی: اميرآبادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1500
مستقیم: 32381500 دورنگار:

عنوان شغل: رئيس دانشكده پزشكي
نام: قاسم
نام خانوادگی: كريمي بندرآبادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: bondarabadi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1501
مستقیم: 32381501 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول ازمايشگاه
نام: علي
نام خانوادگی: افتخاري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1503
مستقیم: 32381503 دورنگار:

عنوان شغل: استادعلوم تشريح
نام: محمد
نام خانوادگی: افشار قوچاني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Afshar_md@yahoo.com
تلفن داخلی: 1504
مستقیم: 32381504 دورنگار:

عنوان شغل: دانشيارپزشكي اجتماعي
نام: بيتا
نام خانوادگی: بيجاري
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: bitabijari@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1506
مستقیم: 32381506 دورنگار:

عنوان شغل: معاون علوم باليني
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: فعال
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1507
مستقیم: 32381507 دورنگار:

عنوان شغل: استادياربيوشيمي باليني-مسئولEDOدانشكده
نام: الهام
نام خانوادگی: چمني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Chamani@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1508
مستقیم: 32381508 دورنگار:

عنوان شغل: دانشيارفارماكولوژي
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: عابديني
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1510
مستقیم: 32381510 دورنگار:

عنوان شغل: دانشيارعلوم تشريح
نام: محمدمهدي
نام خانوادگی: حسن زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: mmh_taheri@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1511
مستقیم: 32381511 دورنگار:

عنوان شغل: مسئول دفتر گروه هاي آموزشي
نام: زهره
نام خانوادگی: حسيني فر
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: Paradisal333@yahoo.com
تلفن داخلی: 1512
مستقیم: 32381512 دورنگار:

عنوان شغل: استاديارنانوتكنولوژي
نام: محمديحيي
نام خانوادگی: حنفي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1513
مستقیم: 32381513 دورنگار:

عنوان شغل: استاديار پزشكي
نام: محسن
نام خانوادگی: خراشادي زاده
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1514
مستقیم: 32381514 دورنگار:

عنوان شغل: استادياربيوتكنولوژي
نام: كاظم
نام خانوادگی: دستجردي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: dastjerdi@bums.ac.ir
تلفن داخلی: 1515
مستقیم: 32381515 دورنگار:

عنوان شغل: كارشناسي علوم تشريح
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: دوست آبادي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک: doostabadim@yahoo.com
تلفن داخلی: 1516
مستقیم: 32381516 دورنگار:

عنوان شغل: استاديارميكروبيولوژي
نام: رحمت
نام خانوادگی: سورگي
مدرک تحصیلی:
پست الکترونیک:
تلفن داخلی: 1517
مستقیم: 32381517 دورنگار:

<<   <  1 2 3 4  >   >>  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/04/07
Powered by DorsaPortal